Jeg kan også hjælpe dig: 22 46 52 38 doris@skovrup.nu

Jeg kan hjælpe

Jeg ser dig, og ikke kun dine vanskeligheder
Ring til mig

Vi har ofte en tendens til at snakke om vores problemer i stedet for vores succeser.

Nogle gange kan de problemer fylde så meget i vores liv, i vores hverdag og i vores hoved, at vi slet ikke kan tænke på andet. Jeg vil gerne have fokusset ledt væk fra disse problemer, så de ikke fylder så meget i dit liv og i din hverdag. Jeg ved, at det kan lade sig gøre, selvom du måske er betænkelig.

Jeg har arbejdet med rigtig mange forskellige problemer i forbindelse med systemisk narrativ terapi, psykiske lidelser som f.eks. ADHD, borderline, stress samt udbrændthed. Jeg ved, at når vi to først sætter dit problem ud på sidelinjen, til en timeout. Så er der meget mere overskud til at fokusere på andre fortællinger, og på andre succeser i dit liv.

Du tror det måske ikke, men de gode fortællinger skal nok komme frem. Det er blot et spørgsmål om hvorvidt, at du vil tillade det.

Jeg kan hjælpe:

 

Psykiske lidelser

I min praksis har jeg gode erfaringer med, at hjælpe mennesker med psykiske lidelser ved at se sygdommen udenfor personen så menesket bagved kommer til syne. I dag ved vi, at den narrative metode øger aktiviteten i hjernen, og dermed hjælper persoen til at tage ansvar for eget liv og handling.

Angst & Stress

Angst er en helt naturlig reaktion på fare, er man ængstelig over for hverdagens begivenheder eller bestemte ting Eks flysskræk eller socialfobi. Er det sikkert det giver en dårlig livskvalitet samt en begrænset frihed. Dette kan være meget smertefuld for personen.

Skizofreni

Skizofreni er en lidelse i sindet, hvor man ofte ser verden anderledes. Det kan være at risene er blå til aftensmaden eller der går mænd ude i haven. Tankerne kører og kører men kommer ingen veje. Det kan være meget smertefuldt for personen.

Borderline

En person med borderline ser ofte verden meget stort og hvidt. Man har svært ved at tilpasse sig andre mennesker, samt tilsidesætte egne behov. De kommer ofte til at overskride, andre menneskers grænser og bliver derfor ofte valgt fra i sociale sammenhænge. Det kan være meget smertefuldt for personen.

ADHD

ADHD er følelsesmæssig forstyrelse som især påvirker kortidshukommelsen. Hvorimod langtids hukommelsen, er meget god. Eks har man ofte glemt hvad skal lige nu, hvis man ikke har hjælp og struktur. At have ADHD kan være svært invaliderende, da det blandt andet påvirker ens sociale kompetencer. Dette kan være meget smertefuldt for personen.

”De gode fortællinger skal nok komme frem. Det er blot et spørgsmål om hvorvidt, at du vil tillade det.”

Doris Skovrup