Jeg kan også hjælpe dig: 22 46 52 38 doris@skovrup.nu

Tilbud til fagprofessionelle

Jeg tilbyder følgende til professionelle
Ring til mig

Støtte, rådgivning og vejledning til familier, i hjemmet

 • Indsats i forbindelse med eventuel hjemgivelse
 • Indsats i et forsøg på at undgå anbringelse udenfor hjemmet
 • Anden forebyggende indsats

Samtale-/støtteperson til familier

 • I forbindelse med anbringelse udenfor hjemmet
 • Støtte til samarbejde med kommunen
 • Anden forebyggende indsats

 

Samvær, støttet og overvåget mellem forældre og børn

 • Børn anbragt i plejefamilier
 • Skilsmissesager
 • Samvær i fængsel
 • Anden anbringelse udenfor hjemmet

Støtte-/kontaktperson til psykisk syge

 • Samtale og støtte i forhold til at magte dagligdagen. 
  Eventuelt i relation til børn i hjemmet
 • Praktisk støtte og hjælp
 • Forebyggende indsats med henblik på at undgå indlæggelse eller for at minimere de psykiske lidelser
 • Støtte til samarbejde med forvaltning, distriktpsykiatrien m.v.

Min faglige baggrund

Jeg har arbejdet med børn og unge, børnegrupper, forældrevejledning og familieterapi i flere år, og har ligeledes undervist børn og voksne i forbindelse hermed. 

Vi står alle engang imellem i situationer med vores børn eller med vores kone og mand, som vi simpelthen ikke orker mere, eller som vi gerne vil løse på en mere konstruktiv måde end hidtil. Uanset situationen og uanset hvilken måde din familie takler problemerne på, så kan det være en god ide, at få en snak og et familietjek.

Praktisk tilgang

Jeg arbejder meget praktisk med tavleundervisning, visuelle metoder, legetøj, bøger, historier og fysiske øvelser. Jeg vil have dig til at deltage, og ikke kun igennem dine fortællinger, men også ved hjælp af billeder og rekvisitter. Bare rolig. Det er ikke et maler-kursus. Det er blot, så vi sammen gør tingene mere visuelt og håndgribeligt.